GE Industrial Solutions Customer Experience Center

W filmie Tron Dziedzictwo, Kevin Flynn rozmyślając o abstrakcyjnym przepływie informacji wypowiada słowa:
„Siatka. Granica cyfrowa. Próbowałem sobie wyobrazić, jak klastry informacji poruszają się za pośrednictwem komputera.
Jak wyglądają? Statki? Motocykle? Obwody, jak autostrady?
Ciągle marzyłem o świecie, którego miałem nigdy nie zobaczyć…”


WSTĘP
Energia i prąd wydają się być pojęciami abstrakcyjnymi, trudnymi do wyobrażenia. Chcąc w sposób przestrzenny i namacalny wyrazić ideę przepływu energii należy zacząć od wyobraźni, od poszukiwania symbolicznej i metaforycznej formy zmaterializowania abstrakcji. W projekcie przestrzeni reprezentacyjnej GE CEC chcieliśmy zmaterializować dynamiczną historię i materię energii. Upostaciowić formalnie coś ulotnego i abstrakcyjnego. Obrazujemy piękno przepływu energii, ale także potęgę i porywczą, niebezpieczną naturę prądu. Pokazujemy w jaki sposób GE poprzez technologię, rozwiązania i produkt okiełznało energię i oferuje nam ją w oswojonej i bezpiecznej postaci – doskonale dopasowanej do naszych oczekiwań.

IDEA
„Energy Flow” – Czyli przepływ energii to nazwa odzwierciedlająca formę wizytówki projektowanej przestrzeni – pętli ekspozycyjnej showroom’u GE. Wijąca się w przestrzeni pętla stanowi rzeźbę formalnie i symbolicznie nawiązująca do dynamiki energii i przepływu prądu, ale jednocześnie jest ekranem ekspozycji, nośnikiem informacji - Jest wielopoziomowym przekazem wiedzy i wartości przyświecających GE. Przekaz jest akcentem sam w sobie, jest dynamiczny, atrakcyjny i aktywny – w swojej formie integruje „eksponaty” – produkty GE, nośniki multimedialne, podświetlenia i grafiki.
EKSPOZYCJA
Chcąc w sposób symboliczny i formalny nawiązać do procesu produkcji i przekazu energii, a także do trwającej od roku 1878 (Thomas A. Edison założył Edison Electric Light Company) historii firmy stworzyliśmy liniowy ekspozytor – formę atrakcyjnego ciągłego ekranu o zmiennej formie dynamicznie wijącego się w przestrzenii. Na potrzeby wielopoziomowej i intensywnej prezentacji przekaz informacyjny i eksponat zostały zintegrowane i wzbogacone współczesnymi nośnikami multimedialnymi. Ekspozycja stanowi wyspę w otwartej przestrzeni hali, wyspę która została silnie zmodyfikowana i urozmaicona.

Prezentacja jest strefowana. Jej główne grupy tematyczne to:
1. GE Globalnie – najbliżej wejścia mamy dużą strefę zbiorczą, w której poznajemy globalny zasięg firmy. Istotną częścią tej przestrzeni jest duży ekran prezentujący treści związane z tematyką ekspozycji. Szczegóły dotyczące ekspozycji musza zostać skonsultowane z inżynierami GE i opracowane na późniejszym etapie projektu.
2. GE Industrial Solutions Bielsko Biała – Przybliżenie działalności fili firmy w Bielsku. W tej strefie eksponowane są produkty firmy (Sen Plus, QuiXtra4000, QuiXtra630, Medium Voltage Panel oraz Ups’y a także moduły EntelliGuard ACB oraz Record Plus). Prezentacja wzbogacona została ekranami prezentującymi kontekst użycia urządzenia oraz danymi pochodzącymi z procesu produkcji a także nadrukami i diagramami znajdującymi się w różnych punktach ekranu ekspozycyjnego. Lokalnie zlokalizowano monitory z ekranami dotykowymi pozwalającymi na bezpośrednią interakcję zwiedzających. Dokładne dane i wytyczne dotyczące ekspozycji musza zostać skonsultowane z inżynierami GE i opracowane na późniejszym etapie projektu.
3. Multimedia Room – w zawinięciu pętli ekspozycyjnej wyznaczono przestrzeń bogatej prezentacji sterowanej poprzez tablet. Strefa została wyposażona w złożony z kilkunastu monitorów zakrzywiony ekran oraz zacieniona poprzez zbudowany z czarnej nieprzepuszczalnej membrany stożek podwieszony do stropu. Założona prezentacja jest zgodna z referencyjną prezentacją z obiektu GE CEC w Kanadzie i ma na celu pokazać proces wytwarzania, przesyłania i przetwarzania energii elektrycznej od pierwszej iskry aż po odbiorcę docelowego. Możliwe są również inne prezentacje.
4. Strefa wizji i prototypów (Future) – w założeniu powinny tu być prezentowane koncepcje i zajawki ambitnych planów rozwojowych firmy. Mogą to być wizualizacje, animacje lub makiety i prototypy. Linia ekspozycji zminia się tu w blat wyposażony w ekrany wyświetlające założone treści multimedialne.
Ponadto, poza głównymi strefami zwiedzania proponuje się prezentację linii historycznej firmy poprzez rozłożony w przestrzeni, wzdłuż linii ekspozytora diagram prezentujący daty i konkretne wynalazki i osiągnięcia związane z tymi datami. Od początku historii firmy poprzez teraźniejszość i informację o aktualnie budowanych produktach aż po wizje i pomysły na dalszy rozwój działalności GE.
ARTYKULACJA
W projektowanej przestrzeni najważniejszy jest przekaz i eksponat, a więc strefa showroom GE. Zgodnie z tym założeniem największy wyraz formalny – dramaturgię i charakter otrzymała projektowana pętla ekspozycyjna – jest ona wyraźnym znakiem w przestrzeni i deklaracją wizji GE. Serpentyna w atrakcyjny sposób wydziela przestrzeń tworząc kuluary spacerowe i enklawy multimedialne – wprowadza nas w świat GE – od powitania i informacji o globalnej działalności poprzez dział Industrial Solutions Bielsko-Biała zawierający eksponowane produkty GE aż po umieszczoną na końcu strefę pomysłów, wizji i prototypów. Pętla ekspozycyjna ma założona stałą wysokość i szerokość (75x8cm), ale lokalnie zmienia swój przekrój tworząc duży ekran, gablotę integrująca produkt, siedzisko, blat itp. – staje się tym co w danej strefie jest niezbędne do przekazania treści prezentacji GE. Pozostała część projektowanej przestrzeni jest bardziej stonowana formalnie – stanowi neutralne tło dla aktywnego przekazy pulsującego w strefie Showroom. Język architektoniczny, którym się posługujemy w projektowanej przestrzeni jest dostosowany do założeń ideowych. Dzięki zastosowanym środkom uzyskujemy przestrzeń spójną, elegancką i reprezentacyjną ale jednocześnie stonowaną i dobrze wyważoną. Wyjątek, również zgodny z podstawowym założeniem – jest potężny „efekt wow” jaki zapewnia nam najważniejsza część projektu – Pętla przekazu i ekspozycji w strefie Showroom.
ENERGY FLOW
34
523
1
Published:

ENERGY FLOW

General Electric Industrial Solutions Customer Experience Center in Bielsko-Biala, Poland Design by MUS ARCHITECTS
34
523
1
Published: