N U M B E R 10 + FIRST IMPRESSION + GIRLISH
N U M B E R 9 + TEARS OF JOY + SEA OF LOVE
 N U M B E R 8 + SUN OF MY LIFE
N U M B E R 7 + DIAMONDS ARE FOREVER
 N U M B E R 6 + RAPID HEARTBEAT
N U M B E R 5 + SWEETS OF LOVE + CANDIES
 N U M B E R 4 + PLANET OF LOVE + ORBIT
N U M B E R 3 + LOVE IS IN THE AIR 
N U M B E R 2 + YOUR OTHER HALF 
N U M B E R 1 + ENGAGEMENT RING