FW Magazine "Retro Obsession"
"Retro Obsession"
Roman Mitchenko
EDITORIAL___AUGUST_ISSUE_FW Magazine
photographer___ROMAN MITCHENKO
styling_________(Georgy Rushe'V
_______________________Anastasiya Smirnova)
make up_______EVGENIYA SUBBOTKINA
hair___________(TONI&GUY)
model_________TRUHINA ULIYA
FW Magazine "Retro Obsession"
176
3,562
3
Published:

FW Magazine "Retro Obsession"

"Retro Obsession" EDITORIAL___AUGUST_ISSUE_FW Magazine photographer___ROMAN MITCHENKO styling_________(Georgy Rushe'V ______________________ Read More
176
3,562
3
Published: