• Add to Collection
  • About

    About

    Digital rug inspired by tradition of Pirot and digital art.
    Published:
My digital rug
concept
Mene je inspirisala beloruska zastava da oživim vranjansku tradiciju pravljenja ćilima na revolucionalan način - odštampate ćilim i gazite po njemu, a kad vam se ne sviđa samo promenite boje i ponovo odštampate. Tako mogu da se naprave najšarenije varijante :)
 ... ovde je samo jedan ali mogu da mu se menjaju boje. A boja ima koliko vam volja.