• Add to Collection
  • Tools Used
  • About

    About

    Szwederowo, to krój stworzony w hołdzie miejscu i ludziom, wśród, których dorastałem i rozwijałem swoją pasję, jaką jest tworzenie liter. Począws… Read More
    Szwederowo, to krój stworzony w hołdzie miejscu i ludziom, wśród, których dorastałem i rozwijałem swoją pasję, jaką jest tworzenie liter. Począwszy od pierwszych szkiców jako dziecko, po dziś dzień, aż do samego końca. Wszystko zaczęło się właśnie na Szwederowie. / Szwederowo, a font created as a tribute to the place and the people, among which I grew up and developed my passion, which is creating letters. From the very first sketches as a child, to this day, until the very end. It all started on Szwederowo. Read Less
    Published: