Background
Fleet & More Management is a Warsaw-based company that offers key solutions and services related to effective car fleet management. The scope of activity of F&MM includes car rental, leasing, insurance or comprehensive fleet service.

Back in 2015, due to the company’s growth, the image refreshment was a top-need. The goal was to create a brand identity that would assure of company's professionalism and distinguish it from the competition - both locally and globally.

Kontekst
Fleet & More Management to warszawska firma oferująca szereg usług i rozwiązań kluczowych do efektywnego zarządzania flotą samochodową (CFM - Car Fleet Management). Zakres działalności firmy to m.in. wynajem samochodów, leasing, ubezpieczenie czy kompleksowa obsługa floty.

W związku z rozwojem firmy, w 2015 roku pojawiła się potrzeba redefinicji wizerunku marki. Celem było stworzenie identyfikacji odzwierciedlającej kompleksowość i profesjonalizm usług F&MM. Kluczowym było podkreślenie przewag konkurencyjnych firmy, co w efekcie pozwoli jej wyróżnić się na rynku lokalnym i globalnym.

Fleet management redefined
To meet the goals I started with a research on direct and indirect competitors of F&MM. I noticed some correlations between visual identities in the field and decided to use them in our favor.

In terms of design, the the old brand mark needed to be refreshed. Hence, I developed a complete new logo design, giving it some lightness and character. The created sign may be considered two ways. On the abstract level the minimalistic sign refers to the management and data analytics and on the literal one, to the first letter of the company's name.

Zarządzanie zdefiniowane na nowo
Pierwszym krokiem był kompleksowy research otoczenia biznesowego firmy. Analiza danych pozwoliła rozpoznać serię podobieństw i zależności wśród wizerunków konkurencyjnych marek, które zostały później wykorzystane na korzyść F&MM.

Etap projektowania należało rozpocząć od zaprojektowania nowego logo. Został stworzony całkowicie nowy znak - lekki i subtelny a zarazem wyrazisty i zapamiętywalny. Symbol odnosi się do zarządzania i analityki danych oraz do pierwszej litery nazwy firmy.

Defining the character
Based on the conclusions from the research phase, I developed a color scheme which turned out to be a niche one when compared to F&MM's competitors. In addition, I designed a graphic theme as an extension of the logo. As a result, the brand gained its visual identity and distinguishes itself from the rest of the market.

Unikatowy charakter
Na podstawie wniosków z researchu, opracowany został zestaw kolorystyczny, który okazał się być niszowym
w odniesieniu do konkurentów F&MM. Oprócz tego rozszerzyłem sam projekt logo o motyw przewodni. Dzięki tym zabiegom firma zdobyła silną identyfikację wizualną, która skutecznie wyróżnia się na tle konkurencji.

Bringing it together
The next step was the comprehensive preparation of stationary and advertising materials for F&MM, including business cards, letterheads, pens & pencils, folders, licence plates stickers as well as stands for fairs and social media graphics. All elements were summarized and standardized in the brandbook.

The final part of the project was to produce F&MM's website which I designed and took care of the development process.

Kompleksowe podejście
Kolejnym krokiem było kompleksowe przygotowaniu materiałów biurowych i promocyjnych marki. Były
to m.in. wizytówki, papier firmowy, długopisy i ołówki, teczka, etykiety na tablicę rejestracyjne a także stojaki
na targi i grafiki do mediów społecznościowych. Wszystkie elementy zostały podsumowane i ujednolicone
w księdze znaku.

Ostatnim etapem była strona internetowa, której stworzeniem i opracowaniem zająłem się osobiście. 


Fleet & More Management - Brand Identity & Website
451
5,454
42
Published:

Fleet & More Management - Brand Identity & Website

Brand identity design for a Warsaw-based company in CFM field. The scope of work: logo design, stationery design, advertising materials, web desi Read More
451
5,454
42
Published:

Tools

Creative Fields