Director: Sergey Chebotarenko
DOP: Dmitriy Yashenkov
Music: Eugene Filatov
 
Client: Lenovo Ukraine
Executive Producer: Sergey Chebotarenko
Line Producers: Nadin Iskyandarova, Irmas Yashenkova
Actors: Igor Poberezhniy, Julia Pomoshko, Tatty Bohdan
Editor: Sergey Vilchinskiy
Focus Puller: Ivan Sohno
Gaffer: Timofey Gerashenko
Electric: Victor Konoplyanko
Grip: Aleksandr Korj
Dolly: Aleksandr Chekan, Aleksey Gert, Anatoliy Zubkov
Casting Director: Stacy Syvash
Compositors: Yuri Nemets, Andrey Voytishin
Shading & Texturing: Andrey Voytishin
Animation: Andrey Voytishin, Dmitry Gavrilyuk
Modeling: Ildar Bayazitov 
Copywriter: Tanya Savelieva
Style: Dmitriy Bondar
Makeup: Alina Lykova
Designer: Igor Saveliev
Photographer: Adnrey Bezuglov
Voice Actor: Dmitry Lavrov
Aerial: Yurii Oleyinyk, Gennadii Kazimko, Alexandr Kazimko
Colorist: Dmitry Vasylenko
Creative idea: Sergey Chebotarenko, Victor Vlasenko
Lenovo S1P1
134
1,527
6
Published: