• Add to Collection
  • About

    About

    SAMSALIGHT is the combination of Samsara + Light This lighting - Audio- Visual installation represented the " Samsara" of knowledge. If you share… Read More
    SAMSALIGHT is the combination of Samsara + Light This lighting - Audio- Visual installation represented the " Samsara" of knowledge. If you share your knowledge, you will receive more than what you expected. It also inspired from the famous quote of Dalai Lama : “Share your knowledge. It is a way to achieve immortality." The installation takes place at The General Sciences Library Of Ho Chi Minh City - Vietnam from October to November 2015. This artwork is the collaboration between Artist Crazy Monkeuy - SHub and SAMSUNG. crazymonkeybox.com SAMSALIGHT là từ ghép của Samsara và Light Sắp đặt ánh sáng - âm thanh và hình ảnh đồ hoạ này minh hoạ cho sự " luân hồi" của tri thức. Nếu bạn chia sẻ tri thức của mình, bạn sẽ nhận được nhiều hơn những gì bạn nghĩ. Nó cũng được lấy cảm hứng từ câu nói nổi tiếng của Dalai Lama: Chia sẻ tri thức, Đó là con đường vươn tới sự bất tử." Sắp đặt này được bố trí tại Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM - Việt Nam từ Tháng Mười tới Tháng Mười Một. Đây là một dự án phối hợp giữa nghệ sĩ Tùng Khỉ - Không gian SHub và SAMSUNG. Read Less
    Published:

SAMSALIGHT is the combination of Samsara + Light
This lighting - Audio- Visual installation represented the " Samsara" of knowledge.
If you share your knowledge, you will receive more than what you expected. 

 
It also inspired from the famous quote of Dalai Lama : “Share your knowledge. It is a way to achieve immortality." 
The installation takes place at The General Sciences Library Of Ho Chi Minh City - Vietnam from October to November 2015. This artwork is the collaboration between Artist Crazy Monkeuy - SHub and SAMSUNG.
 
www.crazymonkeybox.com
 
SAMSALIGHT là từ ghép của Samsara và Light
Sắp đặt ánh sáng - âm thanh và hình ảnh đồ hoạ này minh hoạ cho sự " luân hồi" của tri thức. 
Nếu bạn chia sẻ tri thức của mình, bạn sẽ nhận được nhiều hơn những gì bạn nghĩ. 
Nó cũng được lấy cảm hứng từ câu nói nổi tiếng của Dalai Lama: Chia sẻ tri thức, Đó là con đường vươn tới sự bất tử."
Sắp đặt này được bố trí tại Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM - Việt Nam từ Tháng Mười tới Tháng Mười Một. Đây là một dự án phối hợp giữa nghệ sĩ Tùng Khỉ - Không gian SHub và SAMSUNG.
 
 
 
 
 
Some Screenshot  Hình chụp màn hình
 
 
 
 
 
Thank you very much  Xin cảm ơn