EP
Trzecia, a zarazem pierwsza drukowana produkcja Grupy Literackiej Piekary24. Projekt: Mariusz Słonina.


Dostępny od 23.02.2012 na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC). W druku i w Sieci.

ISBN 978.83.928625.2.9
EP
Published:

EP

Trzecia produkcja Grupy Literackiej Piekary24. Pierwsza drukowana antologia Grupy.

Published: