Waha Huang 黃哇哈 繪本展
Waha Huang 黃哇哈 繪本展
 
黃哇哈,畢業於英國MA Cambridge School of Art,
是個喜歡拿起畫筆,在紙上跳起舞來的,大女孩裡的小女孩。
 
Artists: WaHa Huang
Exhibition Space: 勤美 誠品綠園道
Curator / Visual Design : Shao Chun Yang
Waha Huang 黃哇哈 繪本展
57
1,790
0
Published:

Waha Huang 黃哇哈 繪本展

黃哇哈 畢業於英國MA Cambridge School of Art,是個喜歡拿起畫筆,在紙上跳起舞來的,大女孩裡的小女孩。
57
1,790
0
Published: