Music Schoolbook | BA degree project
7771
829
80
Published:
 • Add to Collection
 • Tools Used
 • About

  About

  PL Materiały edukacyjne do każdej dziedziny nauki nie stoją na najwyższym poziomie pod względem oryginalności tracących na znaczeniu ilustracji o… Read More
  PL Materiały edukacyjne do każdej dziedziny nauki nie stoją na najwyższym poziomie pod względem oryginalności tracących na znaczeniu ilustracji oraz jakości estetycznej i czytelności typografii. Ta praca dyplomowa to swego rodzaju manifest projektowania podręczników łącząca naukę muzyki poprzez treść oraz sztuki wizualnej za pomocą formy graficznej. Stylistyka podręcznika powstała w oparciu o inspiracje m.in. egipską metodę przedstawiania świata, który ma silny charakter piktograficzny. Zaburzeniem stylistyki grafiki projektowej są ilustracje całostronicowe z interpretacjami utworów współczesnych artystów (Dawid Podsiadło, U2, Adele i Grzegorz Ciechowski), które są jednym z wielu wyznaczników rytmu całej publikacji. ENG Schoolbooks in Poland are not at the highest quality level of illustrations and whole layout (which is unnessesery in publisher's eyes) and readability of typography. This BA degree project is a kind of manifesto of schoolbooks design. It can teach music through content and teach visual art by its graphic form. This schoolbook is based on inspiration of Egyptian method of showing the world, which has a strong pictographic character. To disorder graphic design style there are full-page illustrations with interpretations of songs by contemporary artists (Dawid Podsiadło, U2, Adele and Grzegorz Ciechowski), which are one of many rhythm markers in the publishing. Read Less
  Published:
Projekt fragmentu podręcznika do muzyki dla klasy IV szkoły podstawowej - praca licencjacka
Graphic Design of a Music Textbook for the Fourth Grade of Primary School - BA degree project
 
Promotor: Patrycja Podkościelny, opieka artystyczna: Mariusz Sładczyk, recenzent: Agata Królak.
Projekt dyplomowy z wyróżnieniem. Opis projektu znajduje się w Basic Info.
Tekst podrecznika: Patryk Mudlaw, fotografie: Czarna Zebra.
 
Promoter: Patrycja Podkościelny, artistic supervisor: Mariusz Sładczyk, reviewer: Agata Królak.
BA diploma project with a distinction. Description is in basic info panel.
Schoolbook text: Patryk Mudlaw, photographs: Czarna Zebra.
 
 
 
 
Facebook          |          Twitter          |          Tumblr