user's avatar
Dyslexia – a guide for adults
Poster
 
 
 
     D                                      
         Y                                 
             S                            
                 L                      
                     E                 
                         X            
                            I      
                                A
 
EN    More than 10% of the population has dyslexia. Many still do not know what it is, what its symptoms and effects are. Awareness, early intervention and diagnosis determines proper education and, in consequence, future career and personal life of a person. This project stresses the issue, explains it and intends to be a support for people with dyslexia. The work consists of a guidebook, posters: famous dyslexics, infographic, illustrations of common dyslexic errors, diagnostic tests.

PL    Dysleksja występuje u ponad 10% populacji. Wiele osób nadal nie wie czym jest, jakie są jej objawy i skutki. Świadomość, wczesna diagnoza oraz interwencja decydują o wykształceniu, przyszłości zawodowej i osobistej człowieka. Projekt ma podkreślić skalę problemu, wyjaśnić go oraz wspierać osoby z dysleksją rozwojową. Praca składa się z poradnika, plakatów (sławni dyslektycy, infografika), ilustracji błędów typowych dla dyslektyków, testów diagnostycznych.
 


Master's thesis project, 2015
.
Test yourself  →   PL   EN 
 
 
          T                                 
              H                            
                  A                      
                      N                 
                          K            
                             S
   
 
 
Dyslexia – a guide for adults
2.2k
19k
85
Published:

Dyslexia – a guide for adults

Dyslexia – a guide, posters and prints about dyslexia. Project stresses the issue, explains it, and intends to be a support for dyslexics. Maste Read More
2.2k
19k
85
Published: