...

The project is implemented in 30 days

...
​​​​​​​

Lấy hình tượng nhân vật cà chua để diễn tả cảm xúc, vui, buồn, hờn, giận, .....
Màu đa phần là nhẹ nhàng vàng, hồng, xanh thể hiện một phần nữ tính nhưng vẫn mạnh mẽ của nhân vật.
The anger of pink tomatoes
In a strange place !
- INSTARGRAM -