Live UX DESIGN
See top UX Designers turn ideas into interactive experiences using Adobe XD.
Watch now
_minoo
_logo
Minoo - [Paweł Pruski], muzyk, producent, dj. Od 2011 roku związany z Asfalt Records, gdzie wydał producencki album 
White Mice. Obecnie współpracuje również z nowo powstałą wytwórnią Mad-Hop. Muzykę Minoo można usłyszeć na wielu kompilacjach oraz w licznych remixach. Do tej pory prezentował swoje produkcje na Freeform Festival, Nowamuzyka Festival, WRO Festival oraz wielu innych. 

- - - - 

Minoo - [Paweł Pruski], musician, music producer, dj. As from 2011 he has been associated with Asphalt Records Label, 
which issued a producer album "White Mice". Currently also working with the newly formed record label, Mad-Hop.
Minoo music can be heard on numerous compilations and numerous remixes. Until now presented his productions 
at the Freeform Festival, Nowamuzyka Festival, WRO Festival