user's avataruser's avatar
PAUart plakat // poster
Plakat promujący uruchomienie projektu PAUart – udostępnienia online ikonograficznych zbiorów artystycznych i naukowych przechowywanych w Polskiej Akademii Umiejętności. 
Poster promoting the launching of PAUart – a project presenting online scientific and artistic  iconographic collections stored in the Polish Academy of Arts and Sciences.
PAUart plakat // poster
44
858
1
Published:
user's avataruser's avatar
Multiple Owners
Teren Prywatny

PAUart plakat // poster

Poster promoting the launching of PAUart – a project presenting online scientific and artistic iconographic collections stored in the Polish Acad Read More
44
858
1
Published: