Teren Prywatny's profileAnimisiewasz Startt's profile

PAUart plakat // poster

Plakat promujący uruchomienie projektu PAUart – udostępnienia online ikonograficznych zbiorów artystycznych i naukowych przechowywanych w Polskiej Akademii Umiejętności. 
Poster promoting the launching of PAUart – a project presenting online scientific and artistic  iconographic collections stored in the Polish Academy of Arts and Sciences.
PAUart plakat // poster
Published:

PAUart plakat // poster

Poster promoting the launching of PAUart – a project presenting online scientific and artistic iconographic collections stored in the Polish Acad Read More

Published: