Cartel que foi usado para a divulgación e ampla cobertura das celebracións do Bicentenario da Reconquista de Vigo de 2009, organizada pola Asociación de Veciños do Casco Vello de Vigo, coa colaboración da Oficina do Vice-Alcalde. Foi o gañador do IV CONCURSO DE CARTEIS DA DO BICENTENARIO DA RECONQUISTA DA CIDADE DE VIGO.

Poster that was used for dissemination and wide coverage of the Vigo 2009 Bicentenary Reconquest celebrations, organised by the Resident’s Association from the Old Quarters of Vigo with collaboration from the Deputy Mayor’s Office. It wons IV POSTER COMPETITION OF THE RECONQUEST BICENTENARY CELEBRATIONS OF THE CITY OF VIGO. 
Cartel presentado ao VI CONCURSO DE CARTEIS DA RECONQUISTA DA CIDADE DE VIGO.
Poster presented at VI POSTER COMPETITION OF THE RECONQUEST OF THE CITY OF VIGO. 
Cartel presentado ao VII CONCURSO DE CARTEIS DA RECONQUISTA DA CIDADE DE VIGO.
Poster presented at VII POSTER COMPETITION OF THE RECONQUEST OF THE CITY OF VIGO. 


Cartel presentado ao VIII CONCURSO DE CARTEIS DA RECONQUISTA DA CIDADE DE VIGO. Deseñeino baseándome na famosa foto "Besando o adiós da guerra" de Víctor Jorgensen.
Poster presented at VIII POSTER COMPETITION OF THE RECONQUEST OF THE CITY OF VIGO. I designed the poster doing a tribute to the famous photo "Kissing the War Goodbye" by Victor Jorgensen. 
Cartel presentado ao IX CONCURSO DE CARTEIS DA RECONQUISTA DA CIDADE DE VIGO.
Poster presented at IX POSTER COMPETITION OF THE RECONQUEST OF THE CITY OF VIGO.
Cartel que foi usado para a divulgación da XXVII Festa dos Maios do Casco Vello de Vigo de 2009, organizada pola Asociación de Veciños.
Poster that was used for dissemination Old Quarters of Vigo XXVII "Festa dos Maios", organised by the Resident’s Association. 
Cartel que foi usado para a divulgación da Festa de San Xoan 2010 do Casco Vello de Vigo, organizada pola Asociación de Veciños.
Poster that was used for dissemination Old Quarters of Vigo 2010 "Festa de San Xoan", organised by the Resident’s Association. 
Cartel presentado ao CONCURSO DE CARTEIS DA L Festa do Marisco de O Grove.
Poster presented at POSTER COMPETITION OF THE L O Grove Seafood Festival.
Cartel presentado ao CONCURSO DE CARTEIS DA LIV Festa do Marisco de O Grove.
Poster presented at POSTER COMPETITION OF THE LIV O Grove Seafood Festival.
Cartel que foi usado para a divulgación do XVII Encontro Folclóroico Malveiras.
Poster that was used for dissemination of XVII Malveiras Folklore Meeting.
Cartel que foi usado para a divulgación do XVIII Encontro Folclóroico Malveiras.
Poster that was used for dissemination of XVIII Malveiras Folklore Meeting.
Cartel que foi usado para a divulgación do XX Encontro Folclóroico Malveiras.
Poster that was used for dissemination of XX Malveiras Folklore Meeting.
Poster deseñado para a páxina "ofiadeiro.com"
Poster designed for "ofiadeiro.com"
Poster deseñado para a páxina "ofiadeiro.com"
Poster designed for "ofiadeiro.com"
Deseño para camiseta.
Drawing for T-Shirt.
Deseño para camiseta.
Drawing for T-Shirt.
Deseño para camiseta.
Drawing for T-Shirt.
Deseño para camiseta.
Drawing for T-Shirt.
Deseño para camiseta.
Drawing for T-Shirt.
Deseño para camiseta.
Drawing for T-Shirt.
Debuxo dixital para o fillo dun amigo.
Digital drawing for the son of a friend.
Deseño para invitación de voda. Parte exterior.
Drawing for wedding invitation. Outer.
Deseño para invitación de voda. Parte exterior.
Drawing for wedding invitation. Inside.
Deseño para menú de voda.
Drawing for wedding menu.
Deseño persoal para o meu propio blog "Sin Noticias de Aldebarán"
Personal Drawing for my own blog "Sin Noticioas de Aldebarán"
Estas tres imaxes son deseños para o fondo da miña páxina persoal "emacc.es"
The next three images are desings for the background of my mersonal web "emacc.es"
Deseño para a páxina "ofiadeiro.com"
Drawing for "ofiadeiro.com"
Posters
0
64
0
Published:

Posters

Algúns dos meus traballos como deseñador gráfico. Some of my work as a graphic designer.
0
64
0
Published: