• Add to Collection
  • About

    About

    Pescar un peixe é moi parecido á fotografar un momento: hai que agardar pacientemente polo segundo exacto e entón actuar, con exactitude, con fir… Read More
    Pescar un peixe é moi parecido á fotografar un momento: hai que agardar pacientemente polo segundo exacto e entón actuar, con exactitude, con firmeza. Catching a fish is very similar to shooting a moment: we must wait patiently by the exact second and then act, exactly, firmly. Read Less
    Published: