Hearing the Spirit @ 12mag.net

photography by Igor Oussenko
style by Antoniya Yordanova
make-up by Slav Anastasov
hair by Georgi Petkov
model Nora Shopova @ Ivet Fashion
Hearing The Spirit
408
4,688
19
Published: