Vintage

Photographer: Graham Mitchell
Stylist: Lina Khrystoforova
Model: Darya, Starsystem (Kiev)