№мер 88 е студентски проект за брандинг на пиано бар. Числото 88 не е случайно - толкова на брой са клавишите на пианото.
 
№мер 88 (Number 88) is a university assignment for branding a piano bar. 88 is not a random number - it's the exact number of keys a piano has.
№мер 88
58
605
3
Published: