• Add to Collection
  • About

    About

    MASA NA AUTYZM
    Published:
RALLY FOR THE AUTISM

In the framework of cooperation established with Synapsis Foundation we've created graphic design
of 5 th and 6 th Rally for the Autism which is social bike rally dedicated to people with autism. Our work on
a design started with a new logo of „Rally for the Autism”, after that we've created materials for promotion
of initiative established by Foundation: like poster, leaflet, website and flash banners. Except of raising money for foundation, a goal of event to increase the knowledge about autism and social inclusion of that group of disabled people.

-

W ramach współpracy nawiązanej z Fundacją Synapsis zajęliśmy się stworzeniem oprawy graficznej 5. i 6.
edycji Społecznego Rajdu Rowerowego na Rzecz Osób z Autyzmem. Prace nad identyfikacją wizualną akcji rozpoczęły się od stworzenia nowego logotypu „Masy na Autyzm”, następnie w naszej agencji powstały materiały promujące inicjatywę Fundacji: m.in. plakat, ulotka oraz projekt strony www i banerów flash.
Oprócz zbiórki środków finansowych, celem akcji jest zwiększanie wiedzy na temat autyzmu i włączenie społeczne tej grupy niepełnosprawnych.

Photos from rally and facebook page:  Link
6'TH EDITION OF RALLY FOR THE AUTISM
5'TH EDITION OF RALLY FOR THE AUTISM