MINISTERSTWO BROWARU
In theframework of cooperation with Ministerstwo Browaru, we've created a new visual identification of the company and designed a new labels for Minister beer, an own brand of Ministerstwo Browaru that was introduced in october 2011. Our agency is also responsible for creation of advertisments of the new beer
in the sale places.

Our work on the identification started with creation of logo, and also layout and programming of the website
www.ministerstwbrowaru.pl. Labels for two types of beer Pils and Wheat beer was based on original ilustration and was differed by the background color. Visual identity of the new brand refers to european beer traditions
and form of advertising communication is set to associate Minister with sens of humor and great time.

-

W ramach współpracy nawiązanej z Ministerstwem Browaru zajęliśmy się stworzeniem nowej identyfikacji wizualnej firmy oraz zaprojektowaliśmy etykiety piwa Minister, marki własnej Ministerstwa Browaru, wprowadzonej na rynek w październiku br. Nasza agencja jest również odpowiedzialna za kreację przekazów reklamujących nowe piwo w miejscach sprzedaży.

Prace nad identyfikacją rozpoczęły się od projektu logotypu oraz stworzenia layoutu i oprogramowania strony internetowej Ministerstwa Browaru. Etykiety dla dwóch rodzajów piwa, pils i pszeniczne, powstały na bazie oryginalnej ilustracji i zostały zróżnicowane kolorystyką tła. Tożsamość wizualna nowej marki odnosi się do europejskich tradycji piwowarskich, a ton przekazów reklamowych ma kojarzyć Ministra z poczuciem humoru
i dobrą zabawą.


www.ministerstwobrowaru.pl
MINISTER BEER
157
2.6k
14
Published: