• Add to Collection
  • About

    About

    GŁOŚNA bookstore club
    Published:
GŁOŚNA
Głośna is a common initiative of Poznan's people of culture and art that is about to connect different creative entities on one platform which is Kluboksięgarnia Głośna. Our agency created project's logotype and the basics of visual communication for Głośna, for example posters,catalogue and website layout. We are responsible for making most ofthe materials for promotion of cultural events that are held in this space.

-

Głośna to wspólna inicjatywa poznańskich ludzi kultury i sztuki polegająca na łączeniu wielu podmiotów twórczych na jednej platformie, jaką jest Kluboksięgarnia Głośna. W naszej agencji powstało logo projektu
oraz podstawy identyfikacji wizualnej Głośnej, m.in. plakaty, katalog i layout strony www. W ramach bieżącej współpracy zajmujemy się składem większości materiałów promujących wydarzenia kulturalne odbywające
się w tej przestrzeni.

www.głosna.pl