• Add to Collection
  • About

    About

    Mình rất vui khi các bạn ghé thăm học thiết kế web, trang học thiết kế web của mình sẽ giúp bạn học thiết kế web đẹp bằng framework, CMS hoặc PH… Read More
    Mình rất vui khi các bạn ghé thăm học thiết kế web, trang học thiết kế web của mình sẽ giúp bạn học thiết kế web đẹp bằng framework, CMS hoặc PHP, ASP.Net. Sau đó chúng ta sẽ cùng học thiết kế web kiến thức để làm SEO và nghiên cứu các phương pháp Marketing Online. Mục đích ngoài học thiết kế web còn giúp bạn có thể kiếm tiền online từ web và khai thác hiệu quả từ web. Liên hệ với tôi: 0933.40.39.68 (Dũ) Read Less
    Published:
Mình rất vui khi các bạn ghé thăm học thiết kế web, trang học thiết kế web của mình sẽ giúp bạn học thiết kế web đẹp bằng framework, CMS hoặc PHP, ASP.Net. Sau đó chúng ta sẽ cùng học thiết kế web kiến thức để làm SEO và nghiên cứu các phương pháp Marketing Online. Mục đích ngoài học thiết kế web còn giúp bạn có thể kiếm tiền online từ web và khai thác hiệu quả từ web. Liên hệ với tôi: 0933.40.39.68 (Dũ)