hotel complex Laliki
KONCEPCJA KOMPLEKSU HOTELOWEGO W MIEJSCOWOŚCI LALIKI W GMINIE MILÓWKA W BESKIDZIE ŻYWIECKIM
DATA: 2014
PROJEKT: SEBASTIAN OBETKON, KRZYSZTOF BOLEK
WIZUALIZACJE: SEBASTION OBETKON
TYP: PROJEKT KONKURSOWY
 
CONCEPT DESIGN OF HOTEL COMPLEX IN LALIKI IN THE COMMUNE OF MILÓWKA IN BESKID ŻYWIECKI MOUNTAINS
DATE: 2014
AUTHORS: SEBASTIAN OBETKON, KRZYSZTOF BOLEK
VISUALISATIONS: SEBASTION OBETKON
TYPE: COMPETITION PROJECT

 
GŁÓWNE WEJŚCIE / MAIN ENTRANCE
WIDOK PANORAMICZNY OD STRONY PÓŁNOCNEJ / PANORAMIC VIEW FROM NORTH SIDE
WIDOK OD STRONY ZACHODNIEJ / VIEW FORM WEST SIDE
WIDOK PLATFORMY TARASU NAD KONDYGNAJCĄ PARTERU / TERRACE PLATFORM VIEW OVER GROUND FLOOR
IDEA PROJEKTU / PROJECT IDEA
PLAN SYTUACYJNY / SITEPLAN
RZUT KONDYGNACJI PARTERU / GROUND FLOOR
RZUT KONDYGNACJI PODZIEMNEJ / UNDERGROUND FLOOR
RZUT TARASU I KONDYGNACJI +1 (POKOJE HOTELOWE) / LEVEL +1 AND TERRACE VIEW (HOTEL ROOMS)
WIDOK KONDYGNACJI +2, +3, +4, +5, +6 (POKOJE HOTELOWE) / LEVEL 2, +3, +4, +5, +6 (HOTEL ROOMS)
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY / LONGITUDINAL SECTION
ELEWACJE / ELEVATIONS
PLANSZE KONKURSOWE / COMPETITION BOARDS
hotel complex Laliki
54
529
3
Published:

hotel complex Laliki

Concept design of hotel complex in Laliki in Beskid Żywiecki Mountains.
54
529
3
Published:

Tools