Pan tu nie stał - raport roczny 2011
Na podstawie prawdziwych danych ze sprzedaży online.