The work consists of several school projects, which I developed, so that I could semesterpresentation to present all works as a complete CI. The presentation was conducted by the poster 1000x700 mm. Separate topic in the project:
 
Subject: Computer art video art I.
Student Name: Peter Knězek, DiS
Name of the teacher - Supervision: Mgr.art. Ján Triaška, ArtD.
Year: 2011/2012 1st year - winter semester

Logotype & Graphic design - Copyright © 2012. Peter Knezek. All rights reserved.
SR: Práca pozostáva z viacerých školských tém, ktoré som vypracoval tak, aby som na semestrálnu prezentáciu mohol odprezentovať všetky práce ako ucelený CI. Prezentácia sa uskutočnila prostredníctvom plagátu 1000x700 mm. Samostatné témy v projekte:
 
 

Názov predmetu: Počítačové umenie, videoumenie I.
Meno študenta: Peter Knězek, DiS
Meno pedagóga - supervízia: Mgr.art. Ján Triaška, ArtD.
Rok: 2011/2012 1.ročník - Zimný semester

Logotyp & Grafický dizajn - Copyright © 2012. Peter Knezek. Všetky práva vyhradené.