Đồ án thực hiện trong môn nhận diện thương hiệu.
Redesign logo của nhãn hiệu kẹo dẻo Zoo của Bibica. Logo mang độ bóng bảy và mềm dẻo như kẹo dẻo. 
Kẹo dẻo Zoo nhắm tới đối tượng khách hàng từ trẻ em tới người trẻ.
Kích thước của Logo.
Bộ Stationary.
Zoo Branding
11
203
1
Published:

Zoo Branding

Đồ án thực hiện trong môn nhận diện thương hiệu. Redesign logo của nhãn hiệu kẹo dẻo Zoo của Bibica.
11
203
1
Published:

Creative Fields