J'open Browar
Featured In
Graphic Design
PL
 
J'open Browar to koncepcja identyfikacji wizualnej dla nowo powstałego browaru, zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Głównego w Gdańsku. Nazwa odwołuje się do gatunku piwa jopejskiego – lokalnego specjału, produkowanego przynajmniej od 1449 roku. Koncepcja graficzna stanowi współczense nawiązanie do bogatej historii
Gdańska oraz lokalnych browarów rzemieślniczych.
 
EN

J'open Browar is a branding concept for a new brewery, situated in a close neighbourhood of the Gdańsk Main Railway Station. The name refers to jopen beer style – a local delicacy, which has been produced at least since 1449.
The graphic concept is a modern interpretation of the rich history of Gdańsk and local craft breweries.
 
 
zaprojektowane dla / designed for: tatastudio.pl
koncepcja niezrealizowana / rejected proposal
 
INSPIRACJE
 
Głównym założeniem było stworzenie postaci "pana J'opena" – motywu graficznego w wyraźnym, geometrycznym stylu, nawiązującego do widocznych powyżej postaci dwóch XIX-wiecznych gdańskich marek piwa: Artus oraz Hansa.
 
INSPIRATIONS
 
The main goal was to create a "Mr. J'open" character – a graphic theme in a bold, geometric style, referring to characters of two 19th century beer brands from Gdańsk you can see above: Artus and Hansa.
 
J'open Browar
750
5647
76
Published:

J'open Browar

J'open Browar is a branding concept for a new brewery, situated in a close neighbourhood of the Gdańsk Main Railway Station. The name refers to j Read more
750
5647
76
Published:

Creative Fields

Copyright Info

Attribution, Non-commercial

Read More