Urząd Pracy (rebranding) / Labour Office Poland
3520
339
71
Published:
 • Add to Collection
 • Tools Used
 • About

  About

  Projekt systemu identyfikacji wizualnej Urzędów Pracy. Praca dyplomowa zrealizowana pod kierunkiem dr. hab. Dawida Korzekwy w roku akademickim … Read More
  Projekt systemu identyfikacji wizualnej Urzędów Pracy. Praca dyplomowa zrealizowana pod kierunkiem dr. hab. Dawida Korzekwy w roku akademickim 2014/2015. Projekty zostały podzielone na 3 segmenty: identyfikacja wizualna, informacja wizualna, strona www. Projekty zostały poszerzone o dodatkowe elementy w stosunku do pracy dyplomowej. Szczegóły zostały zawarte w załączonej dokumentacji. Read Less
  Published:
 
 
 
Ujednolicenie identyfikacji, zbudowanie pozytywnego wizerunku Urzędów Pracy.
The harmonization of the branding, building of a positive image of Labour Offices.
Projekt został opracowany w taki sposób, aby nawiązywał do dotychczasowej, najczęściej wykorzystywanej symboliki. Nowa forma znaku jest jednak bardziej syntetyczna, nowoczesna i łatwa do wykorzystania na różnych materiałach. Ponad to skrótowa wersja logo wiąże się z symboliką zawartą w znaku graficznym dzięki wykorzystaniu skrótu "UP".
 
The project has been developed in such a way that it connects with the most often used symbolism. The new form of the sign is however more synthetic, modern and easy to use on different materials. A shorthand version of the logo is associated with the symbolism contained in the graphic symbol by using the abbreviation "UP".