Brainwaveit – Brainwave visualisation (Master degree)
The aim of my graduation work was to present the brainwave activity during sleep and daytime (different kind of activities) in a way that anyone can understand without any previous biology and medical knowledge.
To get the raw data from the brain I used the Neurosky Mindwave Headset. For my visual system I used the 8 frequency range (delta, theta, low alpha, high alpha, low beta, high beta, low gamma, high gamma). 
 
 
Mestermunkám célja, hogy az álom és ébrenlét (különböző cselekvés) közbeni agyi tevékenységet ábrázoljam oly módon, hogy biológiai, orvosi ismeretek nélkül is értelmezhető legyen. Ehhez a Neurosky Mindwave Headset, egypontos EEG-t használtam. Az agyhullámok nyolc (delta, théta, alacsony alfa, magas alfa, alacsony béta, magas béta, alacsony gamma, magas gamma) részre osztott frekvenciatartományát felhasználva hoztam létre egy vizuális szabályrendszert. 
 
The inspiration for the icon of the logo was the concentric circles and their colors I used to create the pictures.
 
Az ikont a képeken látható koncentrikus körök ihlették.
I added to each of the frequency ranges one of the light's spectrum color, delta is the red, theta is the orange, low alpha is the yellow, high alpha is the green, low beta is the light blue, high beta is the blue, low gamma is the purple, high gamma is the violet, each of them with a lower opacity for the better transparency.
 
A különböző frekvencia tartományok megjelenítéséhez a fény spektrum színeit használtam kiindulásnak. Az infra vörös a legalacsonyabb frekvenciájú, az ultraibolya a legmagasabb, így a deltához a vöröst, míg a gammához az ibolya színt adtam. A spektrum többi színét elosztottam a maradék tartományok között.
 
For my visual system I used the 8 frequency range (delta, theta, low alpha, high alpha, low beta, high beta, low gamma, high gamma). I added to each of these frequency ranges one of the light's spectrum color, delta is the red, theta is the orange, low alpha is the yellow, high alpha is the green, low beta is the light blue, high beta is the blue, low gamma is the purple, high gamma is the violet, each of them with a lower opacity for the better transparency. For presenting the data value I used the circle as a simple form. The diameter of the circle is depends on how high is the value of the given brainwave. The circles are placed on a matrix where one point is one second. Eight circle are on each point, these are the eight brainwave frequency range with the different colors. In one row are sixty circles that means one row is one minute. The "reading" goes from left to right and from up to down, like in normal reading. In this matrix we can easily follow the story of the given activity. For example on the sleeping records we can see where was the REM phase and how long was it. 
 
– 
 
Az agyhullámok nyolc (delta, théta, alacsony alfa, magas alfa, alacsony béta, magas béta, alacsony gamma, magas gamma) részre osztott frekvenciatartományát felhasználva hoztam létre egy vizuális szabályrendszert. 
A színek közül az infravörös a legalacsonyabb és az ultraibolya a legmagasabb frekvenciájú, így a delta tartomány a vörös, míg a gamma tartomány az ibolya színt kapta. A kettő közötti színskálát pedig szétosztottam a többi agyhullám között. A színek mellé kört választottam formaként, ami a kozmikus eget szimbolizálja. Az így létrejött képek csillagászati jelenségekre emlékeztetnek.
A körök egy olyan mátrixon helyezkednek el, ahol egy pont egy másodpercnek felel meg. Minden ponton nyolc, a nyolc frekvenciatartományhoz rendelt színű, kör helyezkedik el. Minél nagyobb a mért érték, annál nagyobb az adott kör átmérője. Egy sorban hatvan pont található, így egy sor egy percnyi adatot hordoz. Ebben a rendszerben pontosan követhető az idő múlása, így az agyi aktivitás könnyen hozzárendelhető a vizsgált cselekvés egyes szakaszaihoz.
This is a three hours long recording during sleep. For example we can see where the REM phase started. The REM phase is where the red and orange circles are smaller and more infrequent with a lot of white space in the background.
Alvási felvétel
This is a three hours recording during day time. It shows actions like drinking coffee and reading about an interesting subject. During those actions the beta activity grew so the the blue circles are larger than on the other parts of the picture.
Ébrenléti felvétel
Sleeping
Alvási felvétel
Drinking coffee in the morning
Kávé fogyasztása közben
Meditation (woman)
Meditáció (nő)
Meditation (man)
Meditáció (férfi)
Recording of a six years old girl 
6 éves kislány 
Reading a book about the brain (Book: Michio Kaku – The Future of the Mind)
Olvasás közben (könyv: Az elme jövője)
Comedy
Vígjáték
Brainwaveit – Brainwave visualisation (Master degree)
36
613
2
Published:

Brainwaveit – Brainwave visualisation (Master degree)

The aim of my graduation work was to present the brainwave activity during sleep and daytime (different kind of activities) in a way that anyone Read More
36
613
2
Published:

Creative Fields