Aurėja Jucevičiūtė's profile

Visual identity of Kaunas 1st music school

A   B   O   U   T        T   H   E        S   C   H  O  O  L
 
 
Kauno 1-oji muzikos mokykla - meninio ugdymo institucija, suteikianti muzikinį išsilavinimą vaikams ir jaunimui nuo 5 iki 19 metų. Mokykla yra viena pirmųjų šios srities vaikų ugdymo įstaigų Respublikoje, turinti gilias tradicijas ir į gyvenimą išleidusi daug garsių menininkų. Mokykla yra įsikūrusi patogioje vietoje - miesto centre, kur verda kultūrinis gyvenimas, todėl atvira muzikinėms naujovėms ir kultūros paveldą derina su geriausiais muzikinio ugdymo pasiekimais Lietuvoje, Europoje ir visame pasaulyje.
 
Kaunas 1st music school is one of the first music schools founded in Lithuania. School provides music education to people from the age of 5 to 19. It is located in Kaunas city centre, so it is widely open to music innovation. Tradition is being combined with the best musical achievements in the world.
 
 
 
L   O   G   O
 
Abstrakti stilistika, geometrinės formos. Logotipo inspiracija - muzikinis raštas, instrumentų detalių motyvai.
Penklinė, esanti centre, simbolizuoja edukaciją, dinamiškai išmėtyti elementai - muzikinę laisvę, kūrybą.
Akcentuojamas logotipo centre esantis stačiakampis pabrėžia mokyklos unikalumą: 1-oji. Jis paryškinamas įvedant auksinę spalvą. 
 
Logo has an abstract style. It's main inspiration is notes and motifs of musical instruments.
The musical stave symbolizes education, other dynamic forms -  freedom of the music, creativity. Emphasis is placed on the rectangle shape in the centre of the logo that highlights uniqueness of the school: 1st.  
 
 
 
Icons for 8 different classes: chorus, piano, blow instruments, percussion, guitar, string instruments, accordion, folk instruments.
 
 
V   I   S   U  A  L         I   D   E   N   T   I  T  Y
 
 
Visual identity consists of laureate Diploma, certificate, tactilic methodical cards with envelopes, blanks,
a sheet music form, visiting cards for headmaster, special visiting card - booklet with basic information about the school, nominal invitation, a package with short history of the school and cards with famous people who have graduated it.
 
 
Tactilic methodical cards with basic information about the instrument for different class students: blow instruments class, guitar class, accordion class. 
 
 
 
 
 
 
P  O  S  T  E  R  S
 
The second part of the project: representative posters for different classes. Graphic is combined using the same geometrical shapes from the logo. Every poster has a QR code in the right lower corner that leads to different compositors' music.
Folk instruments class. Inspiration: nature, forest, music of folk instrument kankles.

     string instruments class. Inspiration: W.A. Mozart music.
Visual identity of Kaunas 1st music school
Published:

Project Made For

Visual identity of Kaunas 1st music school

Logo and visual identity of Kaunas 1st music school.

Published: