• Add to Collection
  • Tools Used
  • About

    About

    In this book we intend to induce a reflection, showing the realities that contradict the Constitution and articles written to show the lack of ad… Read More
    In this book we intend to induce a reflection, showing the realities that contradict the Constitution and articles written to show the lack of adequacy and compliance of these. Each double page is illustrated with images of current events and inside there is written content of the Constitution. Read Less
    Published:


La Constitución Ilustrada
Revisió i descontextualització 

––
La Constitució Espanyola com a clàssic, com a ideal utòpic d'estat, com a objecte sagrat que ha perdurat sense modificacions al llarg dels anys des del 1978. Un conjunt de lleis i decrets descontextualitzats, que no tenen en compte els canvis socials ni polítics, que es manté tot i no ser complert, que s'usa com a pretext en ocasions encara que a la realitat no es respecti. Els fets i les imatges parlen per sí soles. En aquest llibre pretenem induïr a la reflexió, a mostrar les realitats que contradiuen els articles escrits a la Constitució i fer veure la falta d'adequació i cumpliment d'aquests. Cada doble pàgina està il·lustrada amb imatges de fets actuals i al seu interior –trencant la pàgina– hi ha el contingut escrit de la Constitució.

The Spanish Constitution as a classic, as an utopic ideal of state, as a sacred object that has endured over the years since 1978. A series of laws and decrees out of context which do not consider the social or political changes nowadays. It is an object used as a pretext to be respected but sometimes the reality is totally different. The facts and the images speak for themselves. In this book we try to induce a reflection showing the realities that contradict the Constitution and articles written and to show the lack of adequacy and compliance of these. Each double page is illustrated with images of current facts whereas inside you can see the written content of the Constitution.