Open House to nowa agencja nieruchomości specjalizująca się w rynku wtórnym.
Jest skierowana głównie do młodych, mobilnych i nowoczesnych ludzi z dużych miast, 
którzy cenią sobie jasne zasady pośrednictwa i nie mają czasu na analizowanie długich 
i zawiłych umów najmu lub sprzedaży. 
 
Open House is a new real estate agency specializing in the secondary market.
It is addressed mainly to young, mobile and modern people from big cities, who appreciate 
clear rules for mediation and do not have time to analyze the long and complicated lease 
or sales contracts.
The «H» part is usually printed with the rest of the content on stationery elements 
& the circle parts are made using a hilighter or a stamp,
to give it more personal feel.
Open House Branding
114
1,595
9
Published:

Open House Branding

Open House is a new real estate agency specializing in the secondary market. It is addressed mainly to young, mobile and modern people from big c Read More
114
1,595
9
Published: