• Add to Collection
  • Tools Used
  • About

    About

    Edifici d'equipament cultural destinat a l'Arxiu Comarcal de La Selva, a Santa Coloma de Farnés (Girona), obra de l'arquitecta Eva Serrats junt a… Read More
    Edifici d'equipament cultural destinat a l'Arxiu Comarcal de La Selva, a Santa Coloma de Farnés (Girona), obra de l'arquitecta Eva Serrats junt amb de l'estudi d'arquitectura BOPBAA. Building for the Regional Archive of La Selva, Santa Coloma de Farnés (Girona) designed by architect Eva Serrats with the architectural BOPBAA. Edificio destinado al Archivo Comarcal de La Selva, en Santa Coloma de Farnés (Girona), obra de la arquitecta Eva Serrats junto con el estudio de arquitectura BOPBAA. Read Less
    Published:
Edifici destinat a l'Arxiu Comarcal de La Selva, a Santa Coloma de Farnés (Girona), obra d'Eva Serrats i  l'estudi d'arquitectura BOPBAA.
Building for the Regional Archive of La Selva, Santa Coloma de Farnés (Girona) designed by Eva Serrats and architectural BOPBAA.
Edificio destinado al Archivo Comarcal de La Selva, en Santa Coloma de Farnés (Girona), obra de Eva Serrats y del estudio de arquitectura BOPBAA.