Századfordulós ékkövek | Gems of the Turn of the centur
Írta / Written by
Prčić Vujnović, Gordana ©
Tóth, Attila ©

Fordítás / Translated by
Gál, Zsuzsanna

Fotók / Photographs by
Dusha, Béla ©

Könyvterv és tipográfia / Design and typography by
Kóthay, Gábor

Lektorálta / Consultant
Apró, Ferenc

A kötet a „Századfordulós ékkövek – tematikus kalandozások a szecesszió varázslatos világában” (DIAMOND) című HUSRB/1203/212/121 azonosító számú projekt keretében valósult meg / This book was brought into being in the framework of the project “Jewels in turn of Century – Thematic rovings of the world of Art Nouveau” (DIAMOND) under the code number of HUSRB/1203/212/121.

ISBN 978-963-89222-2-9

Felelős kiadó/Published by
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata / The Municipality of Szeged

2014

Megjelent 150 példányban / Published in 150 copies

Nyomás és kötés / Printing and binding by
Innovariant Nyomdaipari Kft.
Századfordulós ékkövek | Gems of the Turn of the centur
9
388
0
Published:

Századfordulós ékkövek | Gems of the Turn of the centur

Írta/Written by Gordana Prčić Vujnović © Tóth, Attila © Fordítás/Translated by Gál, Zsuzsanna Fotó/Photographs by Dusha, Béla © Könyvterv és tipo Read More
9
388
0
Published:

Tools

Creative Fields