Boligprospekt // JM Kavaleren
Gjennom mitt freelance engasjement ved Lemon Aid As, har ett av oppdragene mine
vært å utvikle konsept og identitet for 'Kavaleren' og tilhørende layout design 
av boligprospektet til JM-prosjektet på Rodeløkka i Oslo.
Through my engagement as a freelance graphic designer at Lemon Aid As, it has been
one of my assignments to develop the concept and identity for 'Kavaleren' and the associated
layout design for the estate brochure presenting the JM-project situated in Oslo, Norway.

Se prosjektet på ekstern nettside/ see the project in this extern website:
http://www.jm.no/boliger/finn-din-bolig/oslo/oslo/rodelokka/kavaleren/
 
Lakkerte detaljer og typografi med relieff/ blindpreg 
Varnish coated details and embossed typography
Lakkerte detaljer og typografi med relieff/ blindpreg 
Varnish coated details and embossed typography

JM Kavaleren webside
JM Kavaleren webside
JM Kavaleren webside
Boligprospekt // JM Kavaleren
6
293
0
Published:

Boligprospekt // JM Kavaleren

Layout design av boligprospekt for JMs prosjekt 'Kavaleren' på Rodeløkka i Oslo. Se prosjektet på ekstern nettside/ see the project in this exte Read More
6
293
0
Published: