peekaboo!
Pomysł wielofunkcyjnych parawanów peekaboo! narodził się w 2014 roku jako projekt dyplomowy realizowany pod kierunkiem prof. Katarzyny Laskowskiej w Pracowni Programów Edukacyjnych i Współpracy z Przemysłem na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. 

Punktem wyjścia była chęć stworzenia mebla do małego, często wynajmowanego mieszkania. Mebel ten miał porządkować i organizować przestrzeń, wykorzystując nawyki użytkowników, takie jak zawieszanie rzeczy na klamkach czy oparciach krzeseł, wnosząc do wnętrza jednocześnie trochę koloru i zabawy. 

Forma parawanów jest prosta, dzięki czemu po zawieszeniu na nich ubrań i torebek mebel nie przytłacza wnętrza, nie zwiększa poczucia chaosu. Urozmaicona jest jedynie kolorem tkaniny i kolorowymi haczykami o nieco organicznej formie. Druga, gładka strona parawanu może być wykorzystywana jako ekran do projektora (w największym z parawanów) lub po prostu chować część z garderobą. Różne gabaryty poszczególnych elementów systemu pozwalają na używanie ich na wiele sposobów, np. zasłanianie kaloryfera czy wydzielanie przestrzeni pracy. 

Materiały: 
Rama: - Sklejka 20 mm lakierowana 
Stopy: - Stal ocynkowana 
Haczyki: - Aluminium malowane proszkowo 
Tkanina: – dzianina 85% poliester; 15% elastan, gramatura 350g
 
peekaboo!
The idea of ​​multi-function screens peekaboo! was born in 2014 as a graduation project carried out under the supervision of prof. Katarzyna Laskowska in the Laboratory of Educational Programs and Industry Relations at the University of Arts in Poznan.
 
The starting point was to create a piece of furniture to small, often rented apartment. This furniture was to arrange and organize the space, using the habits of users, such as hang things on door handles or  backs of chairs, adding to the interior some color and fun at the same time.
Screens are simple, so after hanging clothes  and handbags on them, this piece of furniture does not overwhelm the interior, does not increase the sense of chaos. The only  varied part is the color of the fabric and colorful, organically shaped hooks. Second, smooth side a screen can be used as a screen for the projector (the largest of screens) or simply hide some of the dressing room. Different dimensions of individual components of the system allow you to use them in many ways, for example for hiding the heater or separating workplace.
 
Materials:
Frame: - 20 mm plywood lacquered
Feet: - Galvanized steel
Hooks: - Aluminium powder coated
Fabric: - 85% polyester fabric; 15% elastane, weight 350g
peekaboo!
13
267
0
Published:

peekaboo!

.
13
267
0
Published: