user's avatar
ZACHODNIA NA NOWO' urban design
Projekt otrzymał  równorzędną Doroczną Nagrodę Towarzystwa Urbanistów Polskich za Magisterskie Prace Dyplomowe w kategorii Projektowanie Urbanistyczne (edycja 2016). Wcześniej został również nagrodzony wyróżnieniem w konkursie na Najlepsze Prace Dyplomowe z zakresu Projektowania Urbanistycznego przez Łódzki Oddział TUP.

Uzasadnienie przyznania Dorocznej Nagrody:
" Praca koncentruje się na problemie jednej z głównych ulic centrum Łodzi o wyburzonej pierzei, a przez to całkowicie utraconym charakterze miasta w newralgicznej lokalizacji. Bardzo dobrze przeprowadzone i udokumentowane analizy historyczne, szczegółowe analizy funkcjonowania, stanu technicznego, czy uwarunkowań formalnych oraz świetnie zilustrowany opis problemów prowadzą do rozbudowanych wytycznych urbanistycznych. Ilustracją tych wytycznych jest projekt odtwarzający utracony miejski charakter za pomocą nowej zabudowy – w formie uzupełnień w pierzei zachodniej oraz odmiennej typologicznie od zabudowy zachowanej, jednak szanującej tradycję lokalną w pierzei wschodniej. "
Zachodnia anew. Revitalisation of Zachodnia Street and its surroundings.
Zachodnia na nowo. Projekt rewitalizacji ulicy Zachodniej i jej okolic.
2015
 
master thesis on Architecture on Lodz University of Technology - urban design.
supervisor: dr inż. arch. Mirosław Wiśniewski
 
dyplom magisterski na kierunku Architektura na Politechnice Łódzkiej - projekt urbanistyczny.
promotor: dr inż. arch. Mirosław Wiśniewski
creating a new frontage of Zachodnia Street and urban structure complement
stworzenie nowej pierzei ulicy Zachodniej i uzupełnienie tkanki urbanistycznej
reflection of the former west frontage line of Zachodnia Street by spatial construction and pavement's drawing
odzwierciedlenie dawnej wschodniej linii pierzei ulicy Zachodniej poprzez konstrukcję przestrzenną oraz rysunek w posadzce
proposed solution for the corner in the foreland of Izrael Poznański Palace
porponowane rozwiązanie narożnika na przedpolu Pałacu Izraela Poznańskiego
schwarz-plans: before and after
schwarz-plany: przed i po
Thank for watching! If you like my work, please let me know.
Dziękuję za uwagę! Jeżeli podoba Ci się moja praca, daj mi znać.
ZACHODNIA NA NOWO' urban design
16
774
0
Published:

ZACHODNIA NA NOWO' urban design

urban design - Zachodnia anew / projekt urbanistyczny - Zachodnia na nowo / 2015
16
774
0
Published: