Disseny i transformació Social
 
El disseny té una part consubstancial com a agent de transformació social. Des d’una lletra fins a una ciutat, sempre ha tingut un espectre amplíssim d’exercici amb molt diversos rangs de resultats. Fins i tot, alguns professionals i col·lectius han estat capaços de contribuir amb el seu treball a la configuració de benefici a la societat.
Durant el primer semestre de 2015, el FAD, amb el suport de Mazda Rebels, programa un conjunt d’actes per conèixer i debatre al voltant d’objectes i conceptes que a través del disseny promouen, instiguen, alimenten o detonen la transformació social.
 
Quatre conferències, quatre temes, quatre posters. 
Per a la creació de la comunicació del Cicle Disseny i Transformació social s'ha volgut buscar quatre objectes que fossin representatius per a cada tema del cicle. Es presenta un spray, el llenguatge braile, un martell i un micròfon en forma d'albergínia buscant la transformació en les formes igual que els projectes que es presenten durant el cicle busquen la transformació social. 
 
 
 
Design and Social change
 
Design plays an essential role as an agent for social transformation. From a letter to a city, it has always covered a huge spectrum of applications, with a widely varying range of results. Some professionals and collectives have even been able to contribute through their work to configuring a benefit for society. 
During the first semester of 2015, the FAD, with the support of Mazda Rebels, is scheduling a suite of events to learn about and debate objects and concepts that through design promote, instigate, feed or trigger social transformation. 
 
 
Disseny i transformació social
185
2.1k
14
Published:

Disseny i transformació social

El disseny té una part consubstancial com a agent de transformació social. Des d’una lletra fins a una ciutat, sempre ha tingut un espectre amplí Read More
185
2.1k
14
Published:
Attribution, Non-commercialAttribution, Non-commercial