• Add to Collection
  • About

    About

    Logo for startup coworking zone.
    Published:
PL
Logotyp składa się z części graficznej - ideowe przedstawienie przestrzeni za pomocą dwóch kątów, oraz typogramu strefa startup gdynia wykorzystującego font Technik Mono 200. Otwartej kompozycja znaku ilustruje charakter instytucji.
EN
The logo consists of the graphic concept expressing space by means of two angles/corners, and typogram ‘strefa startup gdynia’. A logo was made from a Mono Technician 200 font. The open character of the composition is illustrating main character of the institution.