• Add to Collection
  • About

    About

    Antigo projecto fotográfico de faculdade tendo como ponto de partida o filme "Ruínas" de Manuel Mozos. This is an old college photography proje… Read More
    Antigo projecto fotográfico de faculdade tendo como ponto de partida o filme "Ruínas" de Manuel Mozos. This is an old college photography project, based on the Manuel Mozos's movie "Ruínas". Read Less
    Published: