• Add to Collection
  • About

    About

    HighSchool of Drama-ArtBastion, New Belgrade, Serbia _Projektni program: Cenatr za nauku i umetnost - _Centar za nauku i tehnologiju, centar iz… Read More
    HighSchool of Drama-ArtBastion, New Belgrade, Serbia _Projektni program: Cenatr za nauku i umetnost - _Centar za nauku i tehnologiju, centar izvođačkih umetnosti (drama, film, ples, muzika (instrumentalna, vokalna, opera) _lokacija: blok 39, Novi Beograd bedem: _Bedemi su korišćeni da bi povezali kule i kapije u zatvorenu celinu koja je štitila zgrade i ljude u svojoj unutrašnjosti od spoljašnjih napadača. Bili su praktično neprobojni zbog čega su se napadači najčešće okretali pokušajima da osvoje kapije. _Projekat centra za nauku i umetnost formira se u okviru konteksta Novog Beograda na način koji zauzima kritički stav prema istorijskom kontekstu NB, postojećem stanju kao i budućem, planiranom sadržaju koji je konkursom raspisan za lokaciju bloka 39. kontekst i odnos novog projekta prema njemu- _Novi Beograd je postao kao vizija o novom gradu koja je trebalo da posluži kao ideološki produkt sistema moći SFRJ. Novi grad trebalo je da postane novi centar socijalističkog režima koji je trebalo svetu da prenese poruku moći i razvijenosti tadašnje Jugoslavije. Arhitektura je bila područje odvijanja spektakla čiju je ideologiju nosio postojeći politički režim SFRJ, jer se nalazi u vizuelnom polju i može da prenese vizuelnu poruku. Ta želja za pokazivanjem moči oslikala se na potrebu za objektima koji deluju autoritativno na posmatrača prvenstveno velikim i naglašenim dimenzijama . Želja, vizija za ovakvim centrom moći u dodiru sa realnošću doživljava preokret. Postavljeni zahtevi nisu mogli da se realizuju jer tadašnja Jugoslavija nije imala tehničku i tehnološku moć da sprovede postavljen cilj. Druga sablast realnosti bili su loši uslovi za život stanovništva, velika smrtnost zbog haranja raznih bolesti i epidemija, kao i veliki broj stanovništva koji se doseljavao. Vizija menja plan i u Novom Beogradu rađa se masovna stambena izgradnja. Još jedan problem sa kojim se NB suočio jeste “nepostojanje” centra kao bitnog segmenta tkiva jednog grada. Kao supstitucije za njega javljaju se centri koji mogu da funkcionišu samostalno, koji ne komunicraju sa okruženjem već okruženje uvlače u sebe. Orjentisani su ka unutra, a unutra nalazi se potrošnja kao mesto okupljanja, susreta, orjentacije. _Аrhitektonski konkurs koji je raspisan za lokaciju blok 39, predstavlja jednu veliku viziju veoma sličnu, ideološki, onima koje su ranije postavljane za NB. Vizija se kreće u sličnom smeru sa porukom da novi centar treba da iznese svu “Moć nauke i tehnologije kojom Srbija raspolaže”. I kroz ovu arhitekturu sistem moći sadašnje Srbije želi da pokaže svoju snagu ”želi da zaplaši neprijatalja”, s toga u osnovi koncepta projekta jeste BEDEM, koji treba da zaplaši neprijatelja, da pokaže snagu, jer brani nešto dragoceno,vredno a to je nauka i umetnost Srbije. Korišćen pristup ”bukvalnog” estetskog prevođenja tj. bedema u koncept zadatka, s namerom je formiran da unese dozu humora, kritike i opomene. Kada govorim o opomeni ona se odnosi na ciljeve koji se postavljaju iznad postojećih mogućnosti za njenu realizaciju, sa čime se NB susretao od vremena svog postanka a sa čime se moguće susreće i raspisivanjem pomenutog konkursa. _U odnosu na ovako postavljeno kontekstualno polje u kojem treba delovati, projekat Novog centra za Nauku i umetnost, svoj stav prema CENTRU NB iznosi na taj način što koristi logiku postojećih centara, samo što izvrće osnovnu delatnost delovanja u centru tj. potrošnju a u centar postavlja nauku i umetnost tj. vidove delovanja u ovim poljima. Ovakav novi centar je solucija, opcija i kontrast u odnosu na postojeće centre. Ovakav centar postaje solucija, opcija, kontrast u odnosu na postojeće centre. Namera novog centra NB jeste da “odbrani” blago Srbije, nauku i umetnost. Objekat spolja jeste zazoran, sadrži estetiku bedema, s namerom da pojača efekat transparentnosti unutrašnjosti bloka ali i da obezbedi potreban mir i intimu za rad. Sadržaj bedema se ne pokazuje doslovno,on treba da bude optkriven, a potom pokazan. Akcenat jeste u srži, a ne u kori koja je obavija. _Ovaj projekat predstavlja simulakrum bedema, predstava o bedemu prenosi se u polje čulnog u kome kao takva deluje ali pravo značenje i njegova konstitucija nalazi se iza simulirane predstave o moći, snazi. Ovakvim pristupom bedem dobija drugu dimenziju od doslovne, jednoznačne, očekivane. _Projekat Srednje škole dramskih umetnosti predložen je kao model,on pokazuje na koji način treba da “rade” ostali delovi bedema bloka 39. _Bedem je izgrađen od lokalnog materijala- betona. Read Less
    Published:
+HighSchoolOfDrama-ArtBastion


_Projektni program: Cenatr za nauku i umetnost -
 _Centar za nauku i tehnologiju, centar izvođačkih umetnosti (drama, film, ples, muzika (instrumentalna, vokalna, opera)
_lokacija: blok 39, Novi Beograd

bedem:
_Bedemi su korišćeni da bi povezali kule i kapije u zatvorenu celinu koja je štitila zgrade i ljude u svojoj unutrašnjosti od spoljašnjih napadača. Bili su praktično neprobojni zbog čega su se napadači najčešće okretali pokušajima da osvoje kapije.

_Projekat centra za nauku i umetnost formira se u okviru konteksta Novog Beograda na način koji zauzima kritički stav prema istorijskom kontekstu NB, postojećem stanju kao i budućem, planiranom sadržaju koji je konkursom raspisan za lokaciju bloka 39.

kontekst i odnos novog projekta prema njemu-

_Novi Beograd je postao kao vizija  o novom gradu koja je trebalo da posluži kao ideološki produkt sistema moći  SFRJ. Novi grad trebalo je da postane novi centar socijalističkog režima koji je trebalo svetu da prenese poruku moći i razvijenosti tadašnje Jugoslavije. Arhitektura je bila područje odvijanja spektakla čiju je ideologiju nosio postojeći politički režim  SFRJ, jer se nalazi u vizuelnom polju i može da prenese vizuelnu poruku. Ta želja za pokazivanjem moči oslikala se na potrebu za objektima koji deluju autoritativno na posmatrača prvenstveno velikim i naglašenim dimenzijama . Želja, vizija za ovakvim centrom moći u dodiru sa realnošću doživljava preokret. Postavljeni zahtevi nisu mogli da se realizuju jer tadašnja Jugoslavija nije imala tehničku i tehnološku moć da sprovede postavljen cilj. Druga sablast realnosti bili su loši uslovi za život stanovništva, velika smrtnost zbog haranja raznih bolesti i epidemija, kao i veliki broj stanovništva koji se doseljavao. Vizija menja plan i u Novom Beogradu rađa se masovna stambena izgradnja. Još jedan problem sa kojim se NB suočio jeste “nepostojanje” centra kao bitnog segmenta tkiva jednog grada. Kao supstitucije za njega javljaju se centri koji mogu da funkcionišu samostalno, koji ne komunicraju sa okruženjem već okruženje uvlače u sebe. Orjentisani su ka unutra, a unutra nalazi se potrošnja kao mesto okupljanja, susreta, orjentacije.

_Аrhitektonski konkurs koji je raspisan za lokaciju blok 39, predstavlja jednu veliku viziju veoma sličnu, ideološki, onima koje su ranije postavljane za NB. Vizija se kreće u sličnom smeru sa porukom da novi centar treba da iznese svu “Moć nauke i tehnologije kojom Srbija raspolaže”. I kroz ovu arhitekturu sistem moći sadašnje Srbije želi da pokaže svoju snagu ”želi da zaplaši neprijatalja”, s toga u osnovi koncepta projekta jeste BEDEM, koji treba da zaplaši neprijatelja, da pokaže snagu, jer brani nešto dragoceno,vredno a to je nauka i umetnost Srbije. Korišćen pristup ”bukvalnog” estetskog prevođenja tj. bedema u koncept zadatka, s namerom je formiran da unese dozu humora, kritike i opomene. Kada govorim o opomeni ona se odnosi na ciljeve koji se postavljaju iznad postojećih mogućnosti za njenu realizaciju, sa čime se NB susretao od vremena svog postanka a sa čime se moguće susreće i raspisivanjem pomenutog konkursa.

_U odnosu na ovako postavljeno kontekstualno polje u kojem treba delovati, projekat Novog centra za Nauku i umetnost, svoj stav prema CENTRU NB iznosi na taj način što koristi logiku postojećih centara, samo što izvrće osnovnu delatnost delovanja u centru tj. potrošnju a u centar postavlja nauku i umetnost tj. vidove delovanja u ovim poljima. Ovakav novi centar je solucija, opcija i kontrast u odnosu na postojeće centre. Ovakav centar postaje solucija, opcija, kontrast u odnosu na postojeće centre. Namera novog centra NB jeste da “odbrani” blago Srbije, nauku i umetnost. Objekat spolja jeste zazoran, sadrži estetiku bedema, s namerom da pojača efekat transparentnosti unutrašnjosti bloka ali i da obezbedi potreban mir i intimu za rad. Sadržaj bedema se ne pokazuje doslovno,on treba da bude optkriven, a potom pokazan. Akcenat jeste u srži, a ne u kori koja je obavija. 

_Ovaj projekat predstavlja simulakrum bedema, predstava o bedemu prenosi se u polje čulnog u kome kao takva deluje ali pravo značenje i njegova konstitucija nalazi se iza simulirane predstave o moći, snazi. Ovakvim pristupom bedem dobija drugu dimenziju od doslovne, jednoznačne, očekivane. _Projekat Srednje škole dramskih umetnosti predložen je kao model,on pokazuje na koji način treba da “rade” ostali delovi bedema bloka 39.

 _Bedem je izgrađen od lokalnog materijala- betona.