KÝ ỨC VỀ RỪNG - MEMORIES FOREST / Painted wall
KÝ ỨC VỀ RỪNG - MEMORIES FOREST
- Painted wall -
 
Đây là tác phẩm: "KÝ ỨC VỀ RỪNG" tôi vẽ trên tường để trang trí lại ngôi nhà của tôi.
Nó được tái hiện lại qua ký ức về giấc mơ của tôi, tác phầm được vẽ bằng bút dạ đen :)
(Bản quyền sản phẩm thuộc về PQH - Pham Quang Hai)
----------
This is the work: "MEMORIES FOREST" I painted on the wall to redecorate my house.
It is replayed through the memories of my dreams, the work is painted with a black marker pen :)
(Copyright belongs to the PQH - Pham Quang Hai)
 
Thank you for viewing!
KÝ ỨC VỀ RỪNG - MEMORIES FOREST / Painted wall
16
187
1
Published:

KÝ ỨC VỀ RỪNG - MEMORIES FOREST / Painted wall

Đây là tác phẩm: "KÝ ỨC VỀ RỪNG" tôi vẽ trên tường để trang trí lại ngôi nhà của tôi. Nó được tái hiện lại qua ký ức về giấc mơ của tôi, tác phầm Read More
16
187
1
Published:

Creative Fields