• Add to Collection
  • About

    About

    Afstudeerwerk voor Academie Artemis.
    Published:
Afstudeerproject Verborgen Verhalen
De foto's maken deel uit van mijn afstudeerproject: Verborgen Verhalen. Voor verborgen verhalen heb ik onderzoek gedaan naar geschiedenis van nieuwbouwwijken. Door middel van de geschiedenis uit te beelden geef ik de nieuwbouwwijken een "ziel". 
De onderstaande foto's zijn gebeurtenissen; die lang geleden plaatsvonden op de plek waar nu Nieuw-Sloten is gebouwd (een Amsterdams stadsdeel), uitgebeeld als stilleven maar met spullen die je overal in de huizen in Nieuw-Sloten zou kunnen aantreffen. 
Onderwerp: De grond waar Nieuw-Sloten op staat was vroeger zeer vruchtbare grond, met de opbrengst van de boeren uit dat gebied werd heel Amsterdam gevoed.
Onderwerp: Sloten (dorp Sloten stond eerst op de plek waar nu Nieuw-Sloten is gebouwd) hoorde bij Haarlem totdat de landheer van Sloten tijdens een dronken bui op de de jaarmarkt de rechten van Sloten verdobbelde aan de landheer van Amsterdam. Deze foto beeld "the day after" uit. Er is gedronken en gedobbeld. Veel verwijzingen naar het onderwerp zijn terug te vinden in de foto. (sleutel, slot, landverover spelletjes, macho zonnebril)
Onderwerp: Er waren vroeger er veel overstromingen in dat gebied doordat het Haarlemmermeer nog niet onder controle was. Geregeld overstroomden de huizen in dat gebied. Deze foto is een verwijzing naar een typisch ontbijt wat in het water is gevallen.
Hieronder een paar bladzijden uit mijn conceptboek. Mijn idee voor het afstuderen kwam voort uit de immer voortgaande verstedelijking. Steden kunnen wel keihard blijven groeien maar kan de ziel van een buurt dat wel aan? Zeer succesvolle architectuurprojecten zijn geen garantie voor een gezellige buurt waar mensen met elkaar communiceren. Met het laten zien van de geschiedenis van de "oude" buurt creer je een gesprek tussen bewoners. Zo geef je een buurt een ziel!
Voorkant en achterkant (uitgevouwen versie) van het conceptboek: Verborgen Verhalen
Uitbeelding van mijn uitgangspunt voor het afstuderen: verstedelijking
UItwerking van het concept in beeld