24 νησιά _ 24 islands

 • 321
 • 33
 • 1
 • Branding & Packaging (Student project)
 • PROJECT DESCRIPTION
  A brand-new series of packages for Agricultural Combination of Cyclades (Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Κυκλάδων) with the view to communicate the values of Greece.
  Cyclades is a Greek island group in the Aegean Sea.
  TARGET
  The tradition from a modern aspect, the simplicity, the quality of the products, the feeling of "local" and  the cohesion of the packages.
  RESULT
  The logo, 9 packages for 9 products and a basic "visual identity" for future extension.
 • ΘΕΜΑ
  Δημιουργία μιας νέας σειράς συσκευασιών για την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Κυκλάδων με κύριο άξονα την αίσθηση ελληνικότητας.
  ΣΤΟΧΟΣ
  Η παράδοση με μια μοντέρνα ματιά, η απλότητα, η αίσθηση της ποιότητας, η έννοια του "τοπικού" και η συνοχή των συσκευασιών.
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
  Το λογότυπο, 9 συσκευασίες για 9 προϊόντα και η δημιουργία μιας βάσης "οπτικής ταυτότητας-συνοχής" για μελλοντικές προσθήκες.
 • THE LOGO
  Έμπνευση: το γεωγραφικό σχήμα των Κυκλάδων / η αρχιτεκτονική των Χωρών τους /
  ο άνεμος και τα κύματα του Αιγαίου / οι τοιχογραφίες της Σαντορίνης / τα αρχαία νομίσματα των Κυκλάδων

  Inspiration: the natural geographical shape of  Cyclades / the architecture of their capitals (Hores) /
  the wind and the waves of  the Aegean Sea / the ancient murals of the island Santorini / the ancient coins of  Cyclades
 • Οι συσκευασίες / The packages
  Κάθε νησί έχει το  δικό του χρώμα και τη  δική του εικονογράφηση. / Each island owns a color and a unique illustration.
 • Η διαδικασία της εικονογράφησης / The illustration procedure
 • Hope you enjoyed it!