Νέο Μουσείο Ακρόπολης / New Acropolis Museum
Το Νέο Μουσείο Ακρόπολης
The New Acropolis Museum
Στα πλαίσια του μαθήματος "Γραφιστική 4", ζητήθηκε ο σχεδιασμός του λογοτύπου, της εταιρικής ταυτότητας, του φυλλαδίου του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης, καθώς και μίας αφίσας για την προωθητική καμπάνια του Μουσείου.

A project for the course "Graphic Design 4". The purpose of the project was to design the logo, the corporate identity, the leaflet of the New Acropolis Museum and one poster for museum's promotion.
φυλλάδιο / leaflet
αφίσες / posters
Νέο Μουσείο Ακρόπολης / New Acropolis Museum
1
418
1
Published:

Νέο Μουσείο Ακρόπολης / New Acropolis Museum

new acropolis museum
1
418
1
Published:

Creative Fields