VIỆT NAM TRONG TÔI - VIET NAM IN ME / My Unique Potenti
VIỆT NAM TRONG TÔI - VIET NAM IN ME
MUP - My Unique Potential
 
Đây là bộ 3 tác phẩm nghệ thuật, tôi vẽ cho MUP - My Unique Potential, 
trong bộ sưu tập: "Việt Nam trong tôi", được lấy cảm hứng từ các biểu trưng của Việt Nam như: "Chim Lạc, Hoa Sen, Trống Đồng".
Khi kết hợp với nhau chúng trở thành chữ "SAO" nói lên ý nghĩa Việt Nam luôn là ngôi sao sáng... 
(Bản quyền tác phẩm thuộc về PQH - Pham Quang Hai  & MUP - My Unique Potential.)
--------
This is the 3 art works, I drew for the MUP - My Unique Potential,
in the collection: "Vietnam in me", is inspired by the logo of Vietnam as "Chim Lac, Lotus, Bronze Drum".
When combined together they become the "SAO" signify Vietnam is always a brightest star ...
(Copyright works belonging PQH - Pham Quang Hai & MUP - My Unique Potential.)
 
Thank you for viewing!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHIM LẠC - LAC BIRDS
 
Đây là tác phẩm thứ 1, tôi vẽ cho MUP - My Unique Potential, 
trong bộ sưu tập: "Việt Nam trong tôi", được lấy cảm hứng từ con chim Lạc Hồng của Việt Nam.
Chim Lạc là một loại chim trong truyền thuyết nó tượng trưng cho tinh thần và văn hóa thuần Việt.
--------
This is the work No. 1, I drew for MUP - My Unique Potential,
in the collection: "Vietnam in me", is inspired by birds of Vietnam Lac Hong.
Lac bird is a bird of legend it represents the spirit and traditional Vietnamese culture.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOA SEN - LOTUS FLOWER
 
Đây là tác phẩm thứ 2: "HOA SEN" được tôi vẽ cho MUP - My Unique Potential.
Nó nằm trong bộ sưu tập: "Việt Nam trong tôi", lấy cảm hứng từ Hoa Sen, 
loài hoa với vẻ đẹp tươi sáng, cao sang và thuần khiết mang tính dân tộc Việt.
---------
This is the work No. 2: "LOTUS FLOWER" I drew for MUP - My Unique Potential.
It lies in the collection: "Vietnam in me", inspired by the Lotus, 
beauty flowers with bright, noble and pure Vietnam nationalist.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN - BRONZE DRUM
 
Đây là tác phẩm thứ 3: "TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN" được tôi vẽ cho MUP - My Unique Potential.
Nó nằm trong bộ sưu tập: "Việt Nam trong tôi", lấy cảm hứng từ "Trống Đồng Đông Sơn" là tên một loại trống tiêu biểu cho Văn hóa Đông Sơn (700 TCN - 100) của người Việt cổ và là nét đẹp tinh tế về vật chất cũng như tinh thần trong văn hóa Việt cổ xưa.
(Bản quyền sản phẩm thuộc về PQH - Pham Quang Hai & MUP - My Unique Potential.)
---------
This is the work No. 3: "TRONG ĐONG ĐONG SON" I drew for MUP - My Unique Potential.
It lies in the collection: "Vietnam in me", inspired by the "Trong Dong Dong Son" is the name of a typical drum Dong Son culture 
(700 BC - 100) of the ancient Vietnamese and the exquisite beauty of material and spiritual culture of the ancient Vietnamese.
(Copyright belongs to the PQH - Pham Quang Hai & MUP - My Unique Potential.)
VIỆT NAM TRONG TÔI - VIET NAM IN ME / My Unique Potenti
26
596
0
Published:

VIỆT NAM TRONG TÔI - VIET NAM IN ME / My Unique Potenti

VIỆT NAM TRONG TÔI - VIET NAM IN ME MUP - My Unique Potential Đây là bộ 3 tác phẩm nghệ thuật, tôi vẽ cho MUP - My Unique Potential, trong bộ Read More
26
596
0
Published:

Creative Fields