Medical reports book / Knjiga nalaza
Medical reports book / Knjiga nalaza
Book / Installation
 Nejezično dokumentovanje bolesti.
Metod podvlačenja, koji sam koristila kao način isticanja tačnosti i važnosti, osnovnije izraz i način delovanja. Postavlja liniju kao dominantu i medij izražavanja, potvrđivanja nalaza kao zasebne celine. Koristim nalaze kao belešku svog života, kao dokumentaciju bolesti, ritualnosti odlaska kod lekara. Recepti,uputi, nalazi predstavljaju mene, delom i iskaz hipohondrije, uobrazilje bolesti ali i njeno pravo postojanje, dokaz ljudske slabosti, dokaz moje slabosti i fizičke krhkosti. Podvlačenjem dolazi do izražaja bolesti ali budući da na kraju ostanu samo linije u istom trenutku to postaje negiranje same bolesti. Linije postaju dokument, bolesti ostaju ispod, neprisutne svojom dokumentarnošću, prisutne samo kao ostatak  kontinuiteta procesa podvlačenja.

Fedrigoni Pergament, Rapidograf, Tvrdi povezNon-linguistic documentation of disease.
The method of underlining, which I used as a way of highlighting the importance and accuracy, is the main way of acting and expression. It sets the line as the dominant medium of expression, confirming the medical reports as separate entities. Prescriptions, instructions, medical reports, they all represent me, they are partly the testimony of hypochondria, imagination and disease, but also are the real existence of it, evidence of human weakness, evidence of my weakness and physical frailty. By underlining, the disease comes to expression, but since eventually only lines remain, at the same time it becomes a denial of the illness. Lines become a document, diseases remain below, absent with their documentarity , present only as the rest of the underlining process continuity.

Fedrigoni Pergament, Pigmented ink, Hardcover
Medical reports book / Knjiga nalaza
22
662
4
Published:

Medical reports book / Knjiga nalaza

Personal project
22
662
4
Published: