Paulina Marzec's profile

Dyplom/Diploma 2011

Fine Arts
Dyplom artystyczny/Diploma


Ilość prac w cyklu: 7, wymiar 60 x 60 cm/Works in set: 7, size 60x 60cm
Technika własna, papier/ Own techniqe, paper
Tytuł/Ttitled : Pole widzenia/EyeshotProjekt "Pole widzenia" zakłada interakcję z odbiorcą. Zakryłam kolorowe grafiki płytą pleksi zamalowaną czarną farbą, którą można dowolnie zdrapywać. Odbiorca w kontakcie z dziełem staje się jednocześnie jego kreatorem. To od niego zależy ostateczny wygląd pracy. Możliwości zdapania czy "dorysowania" na pleksi jest nieskończenie wiele.


Eyeshot project assumes interaction with viewer. Colorful graphics have been covered with painted black plexiglas, which can be scratched freely to uncover what's beneath. By deciding what to uncover, viewer becomes a co-creator. It depends on his work, what the final piece will be like. Posibilities are countless.Odsłona pierwsza: studencka galeria "przejście" 
First exhibition: student gallery "transition"Rezulataty,
results:
Odsłona druga: Muzeum Historii Kielc
Second exhibition: History museum of KielceRezulataty,
results:
Dyplom/Diploma 2011
Published:

Dyplom/Diploma 2011

dyplom artystyczny

Published:

Creative Fields